Защо Tuta Absoluta е опасен вредител ?

Защо Tuta Absoluta е опасен вредител?

Защо Tuta Absoluta е опасен вредител?

Защо Tuta Absoluta е опасен вредител и има ли трайно решение за справяне с този така сериозен проблем?

Започваме с тези въпроси директно, имайки в предвид че това е един от най-сериозните икономически проблеми на земеделците в последните години.

Любимите зеленчуци за обитание на този вредител са доматите. Разбира се той не се ограничава само до тях, а напада и картофи, патладжан, пипер, тютюн, боб, артишок и плевели.

Какво прави Tuta Absoluta толкова опасна?

Вредителят развива 10-12 поколения годишно. Всички надземни части на растението и във всяка една фенофаза могат да бъдат нападнати от Tuta absoluta. Тя причинява значителни загуби от доматената реколта в оранжери и на открито. Като, забележете –  Щетите могат да достигнат до 100%.

Защо Tuta Absoluta е опасен вредител ?

Защото този агресивен доматен миниращ молец напада листата, стъблата и се вгризва в плода. Тоест засяга всички процеси на растеж и развитие на растението. Тя е с висок репродуктивен потенциал и в зависимост от условията на околната среда, може да развие до 12 поколения годишно. Неприятелят има широк кръг от гостоприемници у нас. Скритият начин на живот я прави трудно уловима, дори в ранен етап на развитието й, а това прави контрола на този неприятел изключително труден. Голям процент от земеделските производители не са запознати с методите за контрол на доматения миниращ молец и неправилно провеждат химичен контрол за борба с нея. По този начин не само не успяват да се справят с вредителя, но и честата употреба на инсектициди със сходен механизъм на действие са довели до развитие на резистентни популации.

Жизнен цикъл

Защо Tuta Absoluta е опасен вредител?Възрастното насекомо е пеперуда. Крилата й са по-дълги, отколкото широки и са кафеникаво-сребристи на цвят с петна по тях. Характерен морфологичен белег на пеперудата е нейната тъмна ивица с формата на дъга, която се наблюдава зад главата.

Видът зимува, като яйце, какавида или възрастна пеперуда в почвата, в растителните остатъци или в други укрития. В отопляемите оранжерии доматеният миниращ молец се развива целогодишно. При температура 14°C едно поколение се развива за 76 дни, при 20°C – за 40 дни, при 25°C – за 28 дни, а при 27°C – за 23 дни.

Женските снасят яйцата си поединично и по-рядко на групи, предимно по листата и по-малко по листните дръжки, стъблата, чашките на цветовете и зелените плодове, кото предпочитат средната и горната част на растенията. Една женска може да снесе до 260 яйца. Гъсениците се излюпват след 4-6 дни. При наличие на храна ларвите не изпадат в състояние на покой. Гъсениците имат четири възрасти и завършват развитието си за 12 до 15 дни.

Как да разберем, че си имаме работа с Tuta Absoluta:

Защо Tuta Absoluta е опасен вредител?Излюпените гъсеници пропълзяват по растенията и навлизат в растителните тъкани, където се хранят и развиват, образувайки мини и галерии.  Мините са къси и широки с екскременти в единият край. При масова поява, ларвите унищожават изцяло паренхима, оставяйки само епидермисите на листата. Гъсениците предпочитат най-много листата и стъблата, но могат да се открият също в или под китката с плодове и в самия плод. Най-добре различимите симптоми за наличие на молеца са мините с форма на безцветни петна (минни петна) по листата, в които могат да се видят гъсеници и черни гранулирани екскременти.

При силно нападение листата изцяло загиват, докато минирането на стъблото причинява деформация на растението. Повредите поЗащо Tuta Absoluta е опасен вредител? плодовете предоставят възможност за развитие на болести, причиняващи загниването им.

При преглед на повреден лист през преминаваща светлина, мината образувана между двата епидермиса е напълно прозрачна и вътре може да се види и гъсеница. Доматеният миниращ молец е особено опасен за доматите, тъй като младите ларви нападат листа, стъбла, цветове и нарастващи плодове. Галериите в стъблата причиняват деформации и забавят растежа на растенията, повредените цветове опадат. Повредите по връхните пъпки забавят или изцяло спират растежа на растенията. Повредите по плодовете се изразяват в надупчване и мини под формата на тунел. Нападнатите нарастващи плодове се деформират, а зрелите загниват от развитието на вторични патогени.

Как се разпространява този опасен вредител Tuta Absoluta?

За да се намалят рисковете от нападение, трябва да се познават начините на разпространение на доматения миниращ молец, които могат да бъдат:

  • С посадъчния материал от нападнати оранжерии и нападнат разсад;
  • С транспортни средства, амбалаж, работни инструменти;
  • Транспорт и търговия с нападната продукция;
  • С дрехите на персонала или посетителите;
  • По време на опаковане и преопаковане на продукцията;
  • Неунищожени растителни остатъци и плевели на открито (на полето) и закрито (в оранжерии);
  • От крайни консуматори, които изхвърлят повредени плодове.
  • Прелитане или носене от вятъра – един от начините за разпространение е от нападнати към не нападнати оранжерии. През лятото и началото на есента популациите, които се развиват на открито могат да заразят свободни от неприятеля оранжерии.
Повредите от Tuta Absoluta по насъжденията

Излюпените гъсеници пропълзяват по растенията и навлизат в растителните тъкани, където се хранят и развиват, образувайки мини и галерии. Мините са къси и широки с екскременти в единият край. При масова поява,  ларвите унищожават изцяло паренхима, оставяйки само епидермисите на листата. При преглед на повреден лист през преминаваща светлина мината, образувана между двата епидермиса, е напълно прозрачна и вътре може да се види и гъсеница. Доматеният миниращ молец е особено опасен за доматите, тъй като  младите ларви нападат листа, стъбла, цветове и нарастващи плодове. Галериите в стъблата причиняват деформации и забавят растежа на растенията, повредените цветове опадват. Повредите по връхните пъпки забавят или изцяло спират растежа на растенията. Нападнатите нарастващи плодове се деформират, а зрелите загниват от развитието на вторични патогени.

Как да се преборим с вредителя?
Защо Tuta Absoluta е опасен вредител ?

вече уточнихме. Тя може да засегне цялостно нашата продукция. Борбата с нея е продължителен и сложен процес, а самият вредител е устойчив на химикали и за да бъде унищожен, се изискват високи концентрации от антибиотици и продукти, които влияят негативно върху качеството на крайната продукция.

Основният и най-важен фактор за осъществяване на успешна борба, е самият фермер.

За да бъде стратегията за борба с вредителя успешна, тя трябва да бъде внимателно обмислена и осъществена. Самата стратегия се състои от 3 елемента: предпазване, мониторинг и борба.

Предпазването се изразява в поддържането на висока хигиена в стопанството, било то оранжерия или поле на открито.

За целта на мониторинга са създадени достатъчно модели на феромонови уловки, селективни за вида.

Третият елемент от стратегията е борбата. Борбата трябва да се води срещу всички жизнени стадии на вредителя, защото с високата репродуктивна способност и кратък цикъл на развитие, докато се установи проблема, той може да нарасне неконтролируемо.

Използването на различни инсектициди, не само може да увреди продукцията, но е възможно и вредителят да не се повлияе от препаратите.

Какво Ви съветваме ние?

Всъщност има ефективно и трайно решение за справяне с този проблем – това е високоефективният и 100% безвреден белгийски препарат-унищожител на вредителите Huwa-San.

Препарат срещу Tuta Absoluta

Употребата му, като продукт за стимулиране на растежа на растенията и защита от вредителите, го прави мултифункционален продукт, приложим в растениевъдството.

За да се защитите трайно от този вредител, ние Ви съветваме да започнете превенцията на засадената култура още в самото начало. Като това ще повлияе положително на Вашите растения и ще ги стимулира да дадат повече и по-голяма продукция.

От друга страна ще ги направи некомфортна среда за развитието на доматения миниращ молец.

Препаратът по своята същност е съчетание от вода + кислород + колоидно сребро. При отделянето си, кислорода изгаря органичната материя, т.е. ларвите на потенциалната заплаха от Tuta Absoluta. Той не изгаря самата пеперуда, но създава неблагоприятна среда за нейното развитие и я прогонва трайно от Вашите насъждения.

Разбира се, задължително е да се съобразите с концентрациите на препарата с цел постигане на максимален ефект от приложението му.

Затова не се колебайте да се свържете с нас за професионален съвет.

Ние ще подходим индивидуално към Вашия казус и заедно ще изградим стратегия за трайното разрешаване на проблема.

Call Now Button