Как и защо пестицидите убиват пчелите?

Как и защо пестицидите убиват пчелите? Защо го допускаме и има ли начин да сложим край на това?

Как и защо пестицидите убиват пчелите? А защо използваме пестициди, щом всички знаем, че пчелите играят жизненоважна роля в нашата екосистема, благодарение на способността си да опрашват растенията. 80% от местните цъфтящи растения зависят от тяхното опрашване. Тези малки животни са безценни за хората.

Тяхното жужене внася живот в градините ни, а благодарение на усърдието им се наслаждаваме на меда, произведен от тях. Отровата им е доказана в медицината срещу възпаления. Свещите, изработени от пчелен восък са приложими широко, а прополисът е добър за имунната ни система. Без изключително полезната работа на пчелите, ние ще трябва да живеем без около 1/3 от нашите храни.

А знаете ли, че животът на пчелите е застрашен от употребата на пестициди ?

Всяка година отровните препарати унищожават десетки хиляди пчелни семейства само в България. Страховити данни твърдят, че популацията им е довела до намаляване с 80%. За оцеляването си пчелите са изправени пред два основни проблема – пестицидите и болестите.            

Немски учен е доказал посредством експерименти и радиовръзка с микроантена, прикрепена на гърба на пчелата, че пестицидите влияят на ориентацията на пчелите. Веднъж поели отровата, те не могат да се върнат по права линия към пчелното семейство, което води до огромни загуби за пчеларите.

По-конкретно казано, групата пестициди, която представлява най-голям риск за пчелите, е тази на инсектицидите. Те са група химикали, направени за унищожение на насекоми и се използват широко за обработваеми площи. Наблюдаваните ефекти от прилагането на инсектицидите върху пчелите са много и разнообразни.

Обединяват се по следния начин:

  • Физиологичен ефект – оценяват се по отношение развитие на насекомото
  • Нарушаване на поведението – проблем с ориентацията
  • Проблем с поведението при хранене – заради препарати, възпрепятстващи храненето ефекти и намалено обоняние
  • Поражение върху процесите на заучаване – разпознаване на цветовете, пространствена ориентация и пр.

Отравяне на пчелите може да се получи от третирана с пестициди храна, както и от цветове, листа, почва или друг материал, използван от тези пчели при гнезденето.

Как вредим на пчелите?

Проблемът е комплексен и зависи от много и разнообразни причини. Най-тежките отравяния на пчелите са свързани главно с използването на инсектицидите за борба с вредните насекоми по културните растения. Много отравяния обаче се получават и при използването на фунгициди, акарициди, хербициди и дефолианти, някои от които са също така твърде токсични за пчелите. Не са рядко и отравянията, които се причиняват от третирането на горите, а така също и на градските и крайградските райони, при провеждането на хигиенносанитарни мероприятия за борба с вредителите по човека и животните.

Степента на отравяне на пчелите чрез пестицидите зависи от множество фактори. Токсичността на препарата, методите на прилагане, климатичните условия, броят на пчелните семейства, които посещават територията, са сред факторите.

Отравяне на пчелите може да се получи от третирана с пестициди храна, както и от цветове, листа, почва или друг материал, използван от тези пчели при гнезденето.

Загубите от третирането с пестициди са очевидно много големи. Взимаме предвид факта, че дори само частичната смъртност на пчелите от едно семейство намалява многократно неговия ефект като опрашвач.

Агентите за биологична борба (паразитни и хищни насекоми) са също твърде надеждни в растителната защита, защото те унищожават отделни видове вредни насекоми, без да пречат на пчелите. В редовете по-долу ще опишем по-подробно Как и защо пестицидите убиват пчелите?

При хранене

Отравянето настъпва най-често, когато пчелите посещават цветовете за нектар и цветен прашец. Пчелите се отравят от веществата със стомашно действие при поглъщането им заедно с храната. Тази храна, след като се пренесе в пчелното семейство, може да отрови нелетящите пчели. От бързо действащите пестициди пчелите могат да умрат още на полето, а от бавно действащите – в кошера или близо до него. Отровното вещество може да бъде получено от третираните с него растения, посещавани от пчелите, или да бъде пренесено от вятъра от непривлекателни за пчелите култури (житни и др.).

При пиене

При екстремно високи температури пчелните семейства могат да понесат много големи загуби, ако притокът на вода е прекъснат само за няколко часа. Ако източникът на вода е разположен така, че пчелите, които носят вода, се отровят по време на летеж, семействата биха пострадали както пряко поради липса на пчели, пренасящи вода, така и косвено поради липса на вода.

Чрез проводящата система на растението

Пестицидите, с които са третирани растенията, могат да попаднат в нектара пряко или косвено чрез проводящата система на растението. Косвеният начин за повечето от употребяваните вещества е твърде малък, а вероятността от достигането на тези вещества до хората чрез консумирания от тях мед е очевидно твърде слаба. При преработката на нектара в мед пчелното семейство играе ролята на своеобразен биологичен филтър за очистването на меда от вредни за човека вещества.Как и защо пестицидите убиват пчелите?

Чрез цветния прашец

Пестицидите от третираните растения често попадат в пчелното семейство чрез цветния прашец, което може да нанесе сериозно отравяне на личинките (пилото) и на младите пчели. Това на свой ред води до намаляване отглеждането на млади пчели и до рязко отслабване силата на пчелното семейство. Достигането на тези вещества до хората е напълно възможно, когато използват при различни случаи цветен прашец. Ето защо едно от изискванията към цветния прашец, който се използва като храна за човека, е да бъде абсолютно чист от каквито и да е пестициди. Пчелите често пренасят и съхраняват отровния цветен прашец в килийките на питите и той остава токсичен в продължение на месеци. Токсичният цветен прашец може да причини пълно отравяне или в различна степен отслабване на семейството.

Частичното или пълното унищожаване на пчелите събирачки от третиране с пестициди нанася сериозни щети на пчеларството, а това води съответно и до намаляване или пълно унищожаване на пчелите, които извършват опрашване.

Как да действаме ?

Съществуват няколко основни проблема, към които обществото трябва да насочи вниманието си, за да се погрижи за здравето на трудолюбивите пчели в целия свят. Първата крачка би било спиране употребата на пестициди, вредни за пчелите, в резултат, на което ползите биха се появили незабавно.

Скорошната експанзия в биологичното земеделие и все по-широкото приложение на практики, които намаляват или изключват използването на пестициди, доказват, че земеделието без пестициди е напълно осъществимо, безопасно за околната среда и икономически по-изгодно.

Свят без пестициди

Без употребата на химически пестициди или торове, се поддържа голямо биоразнообразие и се допринася за здравето на опрашителите. Тяхното благополучие, от своя страна, допринася за опрашването на растенията и бъдещата реколта. Екологичните, биоразградими методи притежават множество предимства. Те биха могли да подобрят контрола върху плевелите, болестите и вредителите, а някои от тях могат дори да повлияят положително върху качеството и количеството на добитата продукция.

Безкрайни са ползите от употребата на водороден пероксид, а знаете ли, че е широко приложим и в растениевъдството?

Той може не само да предпази Вашата продукция от вредители, а и да да стимулира растежа на посевите, като играе ролята на стимулатор.

Как и защо пестицидите убиват пчелите? А как да ги предпазим?

Всъщност знаете ли, че съществува препарат, който може да замени употребата на пестицидите и то на сравнително по-ниска цена?

В белгийската фирма Roam Technology учените провеждат множество лабораторни изследвания през последните 15 години. Благодарение на усилията им, се създава 100% ефективен и безвреден препарат за дезинфекция и стимулация на растежа – Huwa-San.

Ползите и предимствата на препарата са много. Приложението му в повече сектори на производството биха ограничили вредното въздействие на отровните, както за човека, така и за насекоми и животни пестициди.

Не се колебайте да се свържете с нас, за да получите повече информация.

Call Now Button