Резултати от COVID-19 изследване с HUWA SAN

Продуктът Huwa-San TR-3 беше тестван от Blu Test Laboratories Ltd и докладът с референция
BT-RTN-02-01 споменава, че този продукт е ефективен срещу всички вируси с обвивка, както е
определено в EN 14476:2013+A2:2019 Annex A *(готов за употреба разтвор 3% H₂O₂ при 5 минути
контактно време, при замърсени условия

*EN 1444762013 + A2 2019 Annex A (информация за вируси с обвивка)

Коронавирус (напр. SARS, MERS)
Поксвирус
Херпесвирус
Филовируси (напр. Ебола, Марбург)
Флавивирус
Вирус на хепатит С (HCV)
Хепатит Делта Вирус (HDV)
Грипен вирус
Филовирус
Вирус на рубеола
Вирус на морбили
Вирус на бяс
Вирус на човешка имунна недостатъчност (HIV)
ВиВирус на човешката Т-клетъчна левкимия (HTLV)
Вирус на хепатит В (HBV)


Референция: Ван Регенмортел МХВ и др.: Таксономия на вирусите, класификация и номенклатура
на вирусите, седми доклад на Международния комитет за таксономия на вируси. Academic Press,
Сан Диего, 2000
Според EN 14476:2013 + A2:2019, Huwa-San TR-3 притежава вируцидно действие при
концентрация от 80.0% на работната концентрация, като е тествано след 5 минути при 20 С
при замърсени условия (3.0 гр/л BSA + 3.0 мл/л еритроцити) срещу Vaccinia вирус VR-1549
Elstree strain/Vero cells.
Следователно този продукт е ефективен срещу всички вируси с обвивка, както е определено в
EN 14476:2013 + A2:2019 Annex A*. Следователно това включва всички коронавируси и SARS-CoV-2.

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*

Call Now Button