Дезинфекция на ледена вода в Danone

Проблемът:

Поради наличието на инфекции, водата е с лошо качество и трябва да се освежава (пречиства) шест пъти годишно (предпоставка за по-висока консумация на вода).

Category

Danone

24 Окт 2018
Унгария

Преди

Untitled-2

След

Untitled-3

Дезинфекция на ледена вода в Danone

Описание на проекта

Дезинфекция на ледена вода в Danone се налага поради инфекции. Преди налагането на Huwa-San, като дезинфектант, е трябвало водата да се освежава шест пъти годишно (150м3 за освежаване ). Последствията от това са били висок разход на вода, както и отсъствие на 100%-тов резултат.

Huwa-San се дозира след резервоарите с ледена вода и във входяща прясна вода.

Използва се автоматична система за дозиране, за да се поддържа концентрация от минимум 20 ppm Huwa-San TR 50 (20 мл. Huwa-San TR 50 на 1000 л. вода) във водната система. Ако концентрацията стане твърде ниска, се добавя допълнително Huwa-San TR50 към водната система.

По този начин качеството на водата се подобрява значително, което води до намаляване на разхода на вода (спестявайки време и пари), защото водата вече не се нуждае от пречистване по шест пъти годишно.

Huwa-San се дозира в много малки концентрации и е безопасен за работа. Това предимство, заедно с ниската себестойност на продукта, прави Huwa-San отличен дезинфектант за това му приложение. Разходите за дезинфекция на 1 литър вода е 50 стотинки Huwa-San.

Предизвикателство

Untitled-2

Ледена вода преди третиране с Huwa-San

Преди въвеждането на Huwa-San за пречистване на ледената вода се налага многократно пречистване годишно, което води до високи разходи, трудоемки процеси и всъщност неуспех при 100% елиминиране на всички бактерии по цялата верига. Биофилмът продължава да съществува и да създава благоприятна среда за развитието на микроорганизми.

Резултати

Ледена вода след третиране с Huwa-San

Huwa-San качествено и трайно унищожава натрупания биофилм. Така той предотвратява категорично повторното му образуване при редовно дезинфекциране с Huwa-San.

Huwa-San не отделя токсични странични продукти, така че е екосъобразен продукт. Той е лесен за прилагане и безопасен за крайния потребител.

Call Now Button