Дезинфекция на питейна вода в кланица

Проблемът:

Лошо качество на питейната вода.

17 Сеп. 2019
Белгия
Дезинфекция на ледена вода в Danone

Преди/След

Дезинфекция на питейна вода в кланица

Описание на проекта

Дезинфекция на питейна вода в кланица No.1 доставчици на телешко месо в Белгия, е необходима с цел повишаване качеството на питейната вода. Проблем с лошото качество на питейната вода за телетата води до риск за животните и в загуби за бизнеса.

Те използват Huwa-San TR-50, като алтернатива за дезинфекция на подпочвените води вместо хлор.

Това е така, защото:

  • хлортa придава дразнещ вкус на крайния продукт;
  • се произвеждат THM (трихалометани), които са канцерогенни.

Хлорът също така е токсичен и създава няколко потенциални риска.

Затова собствениците на кланицата искат да преминат към употреба на Huwa-San TR-50.

Подпочвените води се използват за приготвяне на млечни смеси за телетата. Те пият пречистената вода по два пъти на ден.

Един път получават допълнителна храна и след това пият дезинфекцираната с Huwa-San вода. Huwa-San TR-50 се дозира в концентрация от минимум 20 ppm (20 мл Huwa-San TR-50 на 1000 л вода). Като концентрацията на Huwa-San в питейната вода се проверява с тест ленти.

След третирането на водата с Huwa-San, телетата пият значително по-голямо количество вода, заради по-високото й качество.

Това е така, защото Huwa-San има способността да пречисти водата без да остави в нея следи от вкус или мирис.

Възвръщаемост на инвестицията

Huwa-San подобрява качеството на питейната вода, благодарение на което телетата пият много повече вода,а това води до по-големи добиви (по-големи печалби) и понижение в разходите за вода.

Предизвикателство

No.1 доставчици на телешко месо в Белгия имат проблем с лошото качество на питейната вода за телетата. Това създава потенциален риск от зараза на водата с бактерии. От своя страна това води до необходимост от пречистване на водата с качествен и безвреден за животните препарат.

Резултат

Huwa-San не добавя остатъци в крайния продукт, защото е напълно биоразградим и се разпада до вода (H2O) и кислород (O2) – два напълно безвредни продукта.

Това води до повишаване в концумацията на вода на телетата, както и в повишаване качеството им на живот.

Call Now Button