Дезинфекция на питейна вода в птицеферма

Предизвикателство

Лошо качество на водата, висока смъртност на пилета и високи загуби за производителя.

Start Date

27 Юни 2020
Белгия
Дезинфекция на питейна вода в птицеферма

Дезинфекция на питейна вода в птицеферма

Описание на проекта

Дезинфекция на питейна вода в птицеферма Mondelaers – Белгия. Това компания за производство на пилешко месо, която разполага с четири кокошарника с по 35 000 пилета за месо всяка.
Преди въвеждането на Huwa-San микробиологичното качество на водата е било лошо, което би могло да доведе до зараза на пилетата с различни видове бактерии, някои сред които вредни и за човека. Стойността на TVC – (общ брой жизнеспособни микроорганизми) и броят на колиформите, дрождите и плесените са били много високи. Когато кокошарникът е празен, се прилага Huwa-San, за да се отстрани целият биофилм. Huwa-San TR 50 се дозира непрекъснато с концентрация от минимум 20 ppm (20 мл Huwa-San TR 50 на 1000 л вода). Когато същият анализ се повтори след третиране с Huwa-San TR 50, стойността на TVC и броят на колиформите, ентерококите, дрождите и плесените, значително намалява.

Възвръщаемост на инвестицията

Huwa-San намалява броя на общия брой жизнеспособни микроорганизми, Coli-формите, дрождите и плесените, което води до по-добро качество на водата и до намаляване на смъртността на пиленцата.

Въздействие върху околната среда

Huwa-San не оставя остатъци в крайния продукт и осигурява намаляване на отпадъците. Освен това той е напълно биоразградим, тъй като се разгражда на вода и кислород, и затова се счита за много щадящ околната среда.

Предизвикателство

egg chicken farm

Висока вероятност от зараза на пилетата чрез питейната вода. Това води и до голяма смъртност, което от своя страна води до загуби за птицевъдите. Стойността на общия брой микроорганизми, броят на колиформите, дрождите и плесените е значително висок и извън здравословна норма.

Резултати

Processed with VSCO with g3 preset

Благодарение на прилагането на Huwa-San в третираните кокошарници, се наблюдава повишаване на теглото им.

Ограничава се до минимум възможността от зараза с различни бактерии, които могат да повлияят и здравето на човека.

Освен това Huwa-San не оставя остатъци в крайния продукт, тъй като е биоразградим. Той се разпада до вода и кислород.

Call Now Button