Дезинфекция в производството на напитки и пивоварни

Предизвикателство

бактерии, гъбички, вируси, спори, водорасли и амеби.

Category

5 Яну 2020
Унгария
Дезинфекция в производството на напитки и пивоварни

Дезинфекция в производството на напитки и пивоварни

Описание на проекта

Дезинфекция в производството на напитки и пивоварни е наложителен процес, целящ превенция от бактерии, гъбички, вируси, спори, водорасли и амеби. Те могат да бъдат причина за опасни заболявания, които да се пренесат чрез произведената продукция.

Дезинфекция на повърхности, подове и стени

Напръскайте с 0,5% разтвор. Оставете го за поне 15 минути. Изплакнете след това, ако е необходимо (желателно).

Ако не, оставете почистените повърхности и подове да изсъхнат.

Дезинфекция на материали

Потопете материала в 0,5% разтвор в продължение на

най-малко 15 минути. Изплакнете материала след това, ако желаете.

Дезинфекция на тръбни системи, машини за пълнене и изплакване

Ако са замърсени тръбните системи и машините за предпочитане трябва първо да бъдат почистени и изплакнати с вода.

Дозировката варира в зависимост от температурата на водата:

  • температура на водата > 300C: 250 ppm (250 мл / 1000 л вода)
  • температура на водата < 300C: 500 ppm (500 мл / 1000 л вода)

Продължителност на действието 1 час. Изплакнете след това с чиста вода, ако желаете.

Дезинфекция и почистване на тръбни системи, машини за пълнене и изплакване

Дозировката варира в зависимост от температурата на водата:

  • температура на водата > 300C: 0,1% (1 л / 1000л вода)
  • температура на водата < 300C: 0,3% (3 л / 1000л вода)

Продължителност на действието 1 час. Вентилирайте и изплакнете след това с чиста вода.

Дезинфекция на бутилки

  • с гореща вода: 6 ml/100l изплакване с вода (60 ppm);
  • дезинфекция на басейни: 10 ml/100l изплакване с вода (100 ppm);
  • със студена вода: 6 ml/100l изплакване с вода (60 ppm).

Дезинфекция на водата

Дозиране

За оптимална дезинфекция на водата концентрацията на Huwa-San в нея трябва да варира между 15 и 30 ppm. Тази концентрация може да бъде получена чрез дозиране респ. 15 ml (15 cc) и 30 ml (30 cc) Huwa-San TR 50 на 1000 l вода. Концентрацията на Huwa-San във водата винаги може да се провери с помощта на лакмусовите тест ленти.

Предизвикателство

Two factory workers monitoring cold drink bottles at drinks production plant

Компрометирано качество на произведената продукция, опасност от пренасяне на бактерии и патогени.

Високи стандарти и изисквания за качество при износ на стоката.

Опасност от бразуване на биофилм в тръбните системи, системи за пълнене и съоръжения.

Резултати

Samples of drinks on production line and two factory engineers standing in background

Чиста продукция с некомпрометирано качество.

Не се формират остатъчни миризми и отлагания върху крайната продукция.

100%-товата ефективност на Huwa-San „изгаря“ всички налични патогени и дава 100%-тово качество на Вашата продукция.

Call Now Button