Гниене на средната жилка на маруля

Проблемът:

Загуби на продукция и проблеми с качеството

7ми Юли 2013
Белгия

Преди

Гниене на средната жилка на маруля
паткан 2

След

lettuce in field
Rows of fresh leafy green lettuce plants under gentle cultivation on a farm in a full frame close up on the crop

Гниене на средната жилка на маруля

Описание на проекта

Гниене на средната жилка на маруля е бил проблем през лятото на 2013 г. за производител на маруля в Белгия. Клиентът забелязва проблеми с растежа на марулите. Проблемите са комбинация от гниене на средната жилка и загниване на пънчето, които най-вероятно са причинени от замърсяване с бактерии от водата за напояване.

Тъй като лятото на 2013 г. е много топло, е необходимо интензивно напояване, за да се подобри добивът на маруля. Източникът на вода за напояване е вода от кладенец.

След ръчно дозиране на минимум 20 ppm Huwa San TR 50 AGRO (20 мл Huwa San TR 50 на 1000 л. вода) във водата за напояване проблемът с гниенето на средната жилка и загниване на пънчето напълно изчезва. Тъй като буферният басейн трябва да се освежава до 3 пъти на ден. Решено е да се премине към автоматична дозираща система, за да се осигури оптимален контрол на концентрацията на Huwa-San във водата за напояване. След инсталирането на автоматичната дозираща система проблемът с гниенето на средната жилка и загниване на пънчето може да се контролира по по-усъвършенстван начин.

Възвръщаемост на инвестицията

По-малко потребление на вода, подобрено качество на продукцията и по-високи добиви на маруля, водят до по-големи печалби, благодарение на приложението на Huwa San TR 50 във водата за напояване.

Въздействие върху околната среда

Предизвикателство

паткан 2

Чрез задължителното напояването на марулята е възможно попадането на бактерии в нея, които значително да повлияят върху количеството и качеството на произведената продукция. Такъв е случаят с производството на маруля Фризе в Белгия.

Резултат

Green lettuce in growth at vegetable garden

В допълнение Huwa San не оказва влияние върху вкуса, мириса и цвета на произведената маруля.

Приложението на Huwa-San води до намаляване на отпадъците на засегнатите марули.

Huwa San е безопасен за околната среда, тъй като се разпада до вода (H2O) и кислород (O2) два нетоксични вторични продукта. Също така е лесен за приложение и безопасен за крайния потребител.

Call Now Button