Huwa-San за животновъдство

Безвреден препарат, засилващ имунната система на животните.

Huwa-San за растениевъдство

Безвреден препарат-убиец на патогени и микроорганизми, който стимулира растежа.

Huwa-San за ХВП

Безвреден препарат за дезинфекция на цялостен производствен процес.

Call Now Button