Зеленчуци_300dpi

В селското стопанство растежът и оптимално здраве на растенията са на първо място.

Нашите ресурси и системи се използват по цялата верига за отглеждане и производство на растения, включително системи за събиране и съхранение. Ние Ви помагаме да:

 • оптимизирате устойчивостта на вашите растения;
 • намалите използването на пестициди и да използвате вода систематично;
 • засилите метаболизма на растенията;

Основни характеристики на Хува-Сан за растениевъдство

Характеристики

 • Без карантинен период, не се влияе от твърдостта на водата, температурата и не влиза в реакция с други препарати за растителна защита;
 • Без мирис, без цвят, некорозивен при каквито и да е нива на употреба;
 • 100% биоразградим, разпада се до вода и кислород; (2H₂O₂ »»» 2H₂O + O₂);
 • Осигурява оптимално усвояване на торове от растенията;
 • Обогатява водата с кислород и стимулира растежа на растенията;
 • Лесно се прилага, измерва и дозира в напоителните системи;
 • Не се пени, смесва се изцяло с вода;
 • Предпазва кореновата система от гниене и стимулира по-бързото й развитие;

Предимства

 • Ефективен срещу много видове акари;
 • Премахва биофилма в поливните системи и предотвратява повторната му поява;
 • Предотвратява появата на инфекции от растителни патогенни микроорганизми;
 • Намалява загубите на продукция и увеличава добивите;
 • Намалява нуждата от използването на продукти за растителна защита;
 • Ускорява регенерацията на растенията и устойчивостта към странични фактори;
 • Увеличава съдържанието на хлорофил в листата и контролира заболяванията;
 • Лесно се прилага, измерва и дозира в напоителните системи;
 • Редуцира до минимум отпадъчните (негодни) води за напояване;

Ключови приложения на Хува-Сан в растениевъдството

 • Спомага за отпушване на поливните системи чрез премахване на биофилма и предотвратява повторната му поява;
 • Намалява загубите на продукция и увеличава добивите
 • Намалява нуждата от продукти за растителна защита
 • Премахва водораслите в напоителните системи
 • Ускорява регенерацията на растенията и устойчивостта към странични фактори
 • Дезинфекция на почвата и семената;
 • Предотвратява гниенето на плодовете и удължава срока им на годност;
 • Стимулира по-бързото развитие на кореновата система;
 • Максимална ефективност срещу основни почвени патогени като: Fusarium spp, Phythium spp, Phytophytora spp и др.

Сертификати за качество

Call Now Button