животни2

Huwa-San за животновъдство – първият по значение отрасъл на селското стопанство в България, който дава 53% от общата селскостопанска продукция.

Употребата на антибиотици в отрасъла, често е на дневен ред. В дългосрочен план те отслабват имунната система на животните и насърчават резистентността им към антибиотици.

По-интензивното производство и по-строгите разпоредби изискват ефективни, но екологични дезинфектанти.

Нашето решение е високоефективен дезинфектант Huwa-San за животновъдство, който:

 • не вреди на добитъка ви;
 • повишава качеството му на живот;
 • помага на имунната му система.

Ние Ви помагаме да укрепите защитата на вашите животни в дългосрочен план и да намалите прилагането на лекарства.

Резултатът: по-здрави, по-големи животни и по-ниска смъртност (със значително по-ниска употреба на лекарства).

Huwa-San за животновъдство

основни характеристики

Huwa-San за животновъдство – Характеристики

 • Активен при екстремни стойности на pH и при високи температури;
 • С дълготраен и контролиран ефект, благодарение на уникалната си формула;
 • Без мирис, без цвят, некорозивен при каквито и да е нива на употреба;
 • Стабилен, със срок на годност до 2 години;
 • Не съдържа вредни странични продукти;
 • 100% биоразградим, разпада се до вода и кислород; (2H₂O₂ »»» 2H₂O + O₂);
 • Не се пени, смесва се изцяло с вода;
 • Остава активен и стабилен при липса на замърсяване („депо ефект“);
 • Без хлор и алкохол, без добавени органични съединения или киселини;

Huwa-San за животновъдство – Предимства

 • Премахване на биофилм в системи за питейна вода (резервоари за съхранение, тръбни системи и т.н.);
 • Бактериите не могат да изградят резистентност срещу Huwa-San;
 • Устойчив и доказано ефективен;
 • Не оставя токсични остатъчни продукти;
 • Употребата на препарата води до по-здрав и продуктивен добитък. Също така намалява смъртността в отрасъла;
 • Изключително ефикасен бактерицид (Log5), вируцид (Log4), фунгицид и спорицид;
 • Не дава възможност за проникване и размножаване на патогени и вируси;

Huwa-San за животновъдство

ключови приложения

 • Дезинфекция на питейната вода на животните;
 • Дезинфекция на повърхности, подове, стени и оборудване;
 • Дезинфекция на вътрешни тръбопроводни системи (CIP), резервоари за съхранение, цистерни, пастьоризатори;
 • Дезинфекция на UHT оборудване, центрофуги, форми за сирене и т.н.;
 • Дезинфекция и лечение на гъбички по краката (инфекции по ноктите);
 • Дезинфекция на повърхности и въздух чрез напръскване (мъглуване);
 • Дезинфекция на транспортни системи и съоръжения;
 • Дезинфекция на транспортни средства;
 • Дезинфекция на оборудване и инструменти;
 • Дезинфекция на климатични инсталации;
 • Дезинфекция на охладителни кули;
 • Дезинфекция на фуражите;

Приложение по индустрии

 • Свиневъдство;
 • Говедовъдство;
 • Козевъдство;
 • Овцевъдство;
 • Биволовъдство;
 • Коневъдство;
 • Птицевъдство;
 • Зайцевъдство;
 • Дивечовъдство;
 • Рибовъдство и риболов;
 • Бубарство;
 • Пчеларство;
 • Отглеждане на животни, различни от изброените по-горе.

Сертификати за качество

Call Now Button