Защо да изберете Huwa San

Продуктите от този тип постепенно изместват останалите дезинфектанти в световен мащаб

Технология за създаване на Huwa San:

Huwa-San е дезинфектант, създаден на базата на водороден пероксид.

Водородният пероксид (Н2О2) е прозрачна, безцветна дезинфекционна течност без мирис, която се смесва във всяко съотношение с вода. След реакцията, той се разлага във вода (Н2O) и кислород (О2).

Основната разлика между Huwa-San и обикновения водороден пероксид е в наличието на стабилизиращ агент. Тъй като Н2О2 не е стабилен и бавно се разлага на кислород и вода, се добавя стабилизатор под формата на малко количество сребро. Среброто се използва за повишаване на стабилността на разтвора на водороден пероксид.

Huwa-San е биоциден продукт

с едно спиране, който е ефективен срещу бактерии, гъбички, дрожди, спори, вируси и дори микобактерии и затова нашите продукти могат да бъдат използвани в много области на приложение за дезинфекция на вода, повърхности, инструменти и дори големи празни зони чрез изпаряване.

През последните 15 години продуктите на Huwa-San са тествани разширено в лабораторни мащаби и в много полеви изпитвания по целия свят. Изобилието от информация за широкия спектър на приложения на Huwa-San, съчетано с техническите познания на служителите на Roam, е ключът към успеха на нашите продукти в световен мащаб.

Huwa-San е тестван многократно

в лабораторни и полеви условия с цел усъвършенстване на неговата формула и дезинфекциращи качества. В резултат на всички проучвания и проведени тестове, продуктите на Huwa-San отговарят на най-новите стандарти за дезинфещия:

   • Бактерицид: EN1276, EN13697, EN1656, EN13727, EN14561,EN14349, EN16437, EN13626, AFNOR NF Т 72-281
   • Микобактерициди: EN14348, AFNOR NF Т 72-281, EN14204
   • Фунгицид: EN1650, EN13697, EN1657, EN13624, EN14562, EN16438, AFNOR NF Т 72-281
   • Вируцид: EN EN14476, AFNOR NFT 72-281, EN14675
   • Спороцид: EN13704, AFNOR NF Т 72-281

Huwa-San TR-50 отговаря на всички тези стандарти. Свържете се с нас за повече информация относно конкретен продукт.

Call Now Button